Unidad 10. Básico: Nombres de coloresLos colores básicos aprobados en 1997 son estos:

Color Nombre Código RGB Color Nombre Código RGB
blue #0000FF navy #000080
fuchsia #FF00FF purple #800080
red #FF0000 maroon #800000
yellow #FFFF00 olive #808000
lime #00FF00 green #008000
aqua #00FFFF teal #008080
black #000000 gray #808080
white #FFFFFF silver #C0C0C0

En 2011 se añadieron los colores X11/SVG:

Color Nombre Código RGB Color Nombre Código RGB
AliceBlue #F0F8FF LightPink #FFB6C1
AntiqueWhite #FAEBD7 LightSalmon #FFA07A
Aqua #00FFFF LightSeaGreen #20B2AA
Aquamarine #7FFFD4 LightSkyBlue #87CEFA
Azure #F0FFFF LightSlateBlue #8470FF
Beige #F5F5DC LightSlateGray #778899
Bisque #FFE4C4 LightSteelBlue #B0C4DE
Black #000000 LightYellow #FFFFE0
BlanchedAlmond #FFEBCD Lime #00FF00
Blue #0000FF LimeGreen #32CD32
BlueViolet #8A2BE2 Linen #FAF0E6
Brown #A52A2A Magenta #FF00FF
BurlyWood #DEB887 Maroon #800000
CadetBlue #5F9EA0 MediumAquamarine #66CDAA
Chartreuse #7FFF00 MediumBlue #0000CD
Chocolate #D2691E MediumOrchid #BA55D3
Coral #FF7F50 MediumPurple #9370DB
CornflowerBlue #6495ED MediumSeaGreen #3CB371
Cornsilk #FFF8DC MediumSlateBlue #7B68EE
Crimson #DC143C MediumSpringGreen #00FA9A
Cyan #00FFFF MediumTurquoise #48D1CC
DarkBlue #00008B MediumVioletRed #C71585
DarkCyan #008B8B MidnightBlue #191970
DarkGoldenrod #B8860B MintCream #F5FFFA
DarkGray #A9A9A9 MistyRose #FFE4E1
DarkGrey #A9A9A9 Moccasin #FFE4B5
DarkGreen #006400 NavajoWhite #FFDEAD
DarkKhaki #BDB76B Navy #000080
DarkMagenta #8B008B OldLace #FDF5E6
DarkOliveGreen #556B2F Olive #808000
DarkOrange #FF8C00 OliveDrab #6B8E23
DarkOrchid #9932CC Orange #FFA500
DarkRed #8B0000 OrangeRed #FF4500
DarkSalmon #E9967A Orchid #DA70D6
DarkSeaGreen #8FBC8F PaleGoldenrod #EEE8AA
DarkSlateBlue #483D8B PaleGreen #98FB98
DarkSlateGray #2F4F4F PaleTurquoise #AFEEEE
DarkSlateGrey #2F4F4F PaleVioletRed #DB7093
DarkTurquoise #00CED1 PapayaWhip #FFEFD5
DarkViolet #9400D3 PeachPuff #FFDAB9
DeepPink #FF1493 Peru #CD853F
DeepSkyBlue #00BFFF Pink #FFC0CB
DimGray #696969 Plum #DDA0DD
DimGrey #696969 PowderBlue #B0E0E6
DodgerBlue #1E90FF Purple #800080
FireBrick #B22222 Red #FF0000
FloralWhite #FFFAF0 RosyBrown #BC8F8F
ForestGreen #228B22 RoyalBlue #4169E1
Fuchsia #FF00FF SaddleBrown #8B4513
Gainsboro #DCDCDC Salmon #FA8072
GhostWhite #F8F8FF SandyBrown #F4A460
Gold #FFD700 SeaGreen #2E8B57
Goldenrod #DAA520 Seashell #FFF5EE
Gray #808080 Sienna #A0522D
Grey #808080 Silver #C0C0C0
Green #008000 SkyBlue #87CEEB
GreenYellow #ADFF2F SlateBlue #6A5ACD
Honeydew #F0FFF0 SlateGray #708090
HotPink #FF69B4 SlateGrey #708090
IndianRed #CD5C5C Snow #FFFAFA
Indigo #4B0082 SpringGreen #00FF7F
Ivory #FFFFF0 SteelBlue #4682B4
Khaki #F0E68C Tan #D2B48C
Lavender #E6E6FA Teal #008080
LavenderBlush #FFF0F5 Thistle #D8BFD8
LawnGreen #7CFC00 Tomato #FF6347
LemonChiffon #FFFACD Turquoise #40E0D0
LightBlue #ADD8E6 Violet #EE82EE
LightCoral #F08080 Wheat #F5DEB3
LightCyan #E0FFFF White #FFFFFF
LightGoldenrodYellow #FAFAD2 WhiteSmoke #F5F5F5
LightGray #D3D3D3 Yellow #FFFF00
LightGreen #90EE90 YellowGreen #9ACD32
LightGrey #D3D3D3

Colores seguros

Los colores no se ven igual en todos los monitores, hay un conjunto de colores que son recomendables para su utilización en las páginas web ya que muestran pocas diferencias de color en distintos monitores, son conocidos como colores web o colores seguros.

Existen 216 colores seguros para web, se obtienen combinando los valores 00, 33, 66, 99, CC y FF y son estos:

  #000000   #000033   #000066   #000099   #0000CC   #0000FF
  #003300   #003333   #003366   #003399   #0033CC   #0033FF
  #006600   #006633   #006666   #006699   #0066CC   #0066FF
  #009900   #009933   #009966   #009999   #0099CC   #0099FF
  #00CC00   #00CC33   #00CC66   #00CC99   #00CCCC   #00CCFF
  #00FF00   #00FF33   #00FF66   #00FF99   #00FFCC   #00FFFF
  #330000   #330033   #330066   #330099   #3300CC   #3300FF
  #333300   #333333   #333366   #333399   #3333CC   #3333FF
  #336600   #336633   #336666   #336699   #3366CC   #3366FF
  #339900   #339933   #339966   #339999   #3399CC   #3399FF
  #33CC00   #33CC33   #33CC66   #33CC99   #33CCCC   #33CCFF
  #33FF00   #33FF33   #33FF66   #33FF99   #33FFCC   #33FFFF
  #660000   #660033   #660066   #660099   #6600CC   #6600FF
  #660033   #663333   #663366   #663399   #6633CC   #6633FF
  #666600   #666633   #666666   #666699   #6666CC   #6666FF
  #669900   #669933   #669966   #669999   #6699CC   #6699FF
  #66CC00   #66CC33   #66CC66   #66CC99   #66CCCC   #66CCFF
  #66FF00   #66FF33   #66FF66   #66FF99   #66FFCC   #66FFFF
  #990000   #990033   #990066   #990099   #9900CC   #9900FF
  #993300   #993333   #993366   #993399   #9933CC   #9933FF
  #996600   #996633   #996666   #996699   #9966CC   #9966FF
  #999900   #999933   #999966   #999999   #9999CC   #9999FF
  #99CC00   #99CC33   #99CC66   #99CC99   #99CCCC   #99CCFF
  #99FF00   #99FF33   #99FF66   #99FF99   #99FFCC   #99FFFF
  #CC0000   #CC0033   #CC0066   #CC0099   #CC00CC   #CC00FF
  #CC3300   #CC3333   #CC3366   #CC3399   #CC33CC   #CC33FF
  #CC6600   #CC6633   #CC6666   #CC6699   #CC66CC   #CC66FF
  #CC9900   #CC9933   #CC9966   #CC9999   #CC99CC   #CC99FF
  #CCCC00   #CCCC33   #CCCC66   #CCCC99   #CCCCCC   #CCCCFF
  #CCFF00   #CCFF33   #CCFF66   #CCFF99   #CCFFCC   #CCFFFF
  #FF0000   #FF0033   #FF0066   #FF0099   #FF00CC   #FF00FF
  #FF3300   #FF3333   #FF3366   #FF3399   #FF33CC   #FF33FF
  #FF6600   #FF6633   #FF6666   #FF6699   #FF66CC   #FF66FF
  #FF9900   #FF9933   #FF9966   #FF9999   #FF99CC   #FF99FF
  #FFCC00   #FFCC33   #FFCC66   #FFCC99   #FFCCCC   #FFCCFF
  #FFFF00   #FFFF33   #FFFF66   #FFFF99   #FFFFCC   #FFFFFF

 

HSLA

  120° verdes
  Saturación
  100% 75% 50% 25% 0%
100          
88          
75          
63          
50          
38          
25          
13          
0          

 

0 Reds
Saturation
100% 75% 50% 25% 0%
100
88
75
63
50
38
25
13
0
fin
Enero-2019 (V 2.0)
Volver


Página inicial  Cursos Informática Gratuitos

Síguenos en:   Facebook       Sobre aulaClic            Política de Cookies


© aulaClic. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción por cualquier medio.